<div align="center"> <h1>Klub Internetowy dla Nieslyszacych</h1> <h3>Strony dla niesłyszących i ich przyjaciół.</h3> <p>kin, KIN, Kin, niesłyszący, nieslyszacy, deaf, Deaf, DEAF, glusi, Klub, KLUB, klub</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.kin.onsi.pl" rel="nofollow">http://www.kin.onsi.pl</a></p> </div>